Hà Tĩnh: Khởi tố 10 đối tượng đánh bạc

9 trong 10 đối tượng đánh bạc bị khởi tố. Ảnh: CA.
9 trong 10 đối tượng đánh bạc bị khởi tố. Ảnh: CA.
9 trong 10 đối tượng đánh bạc bị khởi tố. Ảnh: CA.
Lên top