Hà Tĩnh chỉ đạo xử lý tình trạng vi phạm hành lang Quốc lộ 1A

Tình trạng người dân phá dỡ hộ lan trên Quốc lộ 1A qua xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Tình trạng người dân phá dỡ hộ lan trên Quốc lộ 1A qua xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Tình trạng người dân phá dỡ hộ lan trên Quốc lộ 1A qua xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TT.
Lên top