Hà Tĩnh: Bắt một phụ nữ vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp

Đối tượng Nguyễn Thị Lương bị bắt cùng tang vật là 12.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: BP.
Đối tượng Nguyễn Thị Lương bị bắt cùng tang vật là 12.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: BP.
Đối tượng Nguyễn Thị Lương bị bắt cùng tang vật là 12.000 viên ma túy tổng hợp. Ảnh: BP.
Lên top