Hà Tĩnh: Bắt giữ 400 chai rượu lậu trên đường đi tiêu thụ

Tang vật là 400 chai rượu ngoại được đội QLTT số 2 Hà Tĩnh bắt giữ
Tang vật là 400 chai rượu ngoại được đội QLTT số 2 Hà Tĩnh bắt giữ
Tang vật là 400 chai rượu ngoại được đội QLTT số 2 Hà Tĩnh bắt giữ
Lên top