Hà Tĩnh: Bắt đối tượng đang hành nghề trộm chó

Đối tượng Hoàn bị bắt giữ cùng đồ nghề trộm chó.
Đối tượng Hoàn bị bắt giữ cùng đồ nghề trộm chó.
Đối tượng Hoàn bị bắt giữ cùng đồ nghề trộm chó.
Lên top