Hà Nội xử phạt hơn 1,5 tỉ đồng trong 3 ngày đầu giãn cách xã hội

Trong 3 ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách, nhiều trường hợp đã bị xử phạt.
Trong 3 ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách, nhiều trường hợp đã bị xử phạt.
Trong 3 ngày đầu Hà Nội thực hiện giãn cách, nhiều trường hợp đã bị xử phạt.
Lên top