Hà Nội xử phạt 7 người đăng thông tin sai về dịch COVID-19 trong 1 ngày

Mộ trường hợp bị xử phạt vì đăng thông tin sai về dịch COVID-19 trên mạng xã hội. Ảnh: Thanh Liêm
Mộ trường hợp bị xử phạt vì đăng thông tin sai về dịch COVID-19 trên mạng xã hội. Ảnh: Thanh Liêm
Mộ trường hợp bị xử phạt vì đăng thông tin sai về dịch COVID-19 trên mạng xã hội. Ảnh: Thanh Liêm
Lên top