Hà Nội: Vợ chồng chủ hiệu cầm đồ cho vay lãi nặng đến 182,5%/năm

Vợ chồng chủ hiệu cầm đồ cho vay lãi nặng. Ảnh: L.N.
Vợ chồng chủ hiệu cầm đồ cho vay lãi nặng. Ảnh: L.N.
Vợ chồng chủ hiệu cầm đồ cho vay lãi nặng. Ảnh: L.N.
Lên top