Hà Nội: Vì sao con rể giết mẹ vợ rồi tự sát

Hiện trường vụ con rể sát hại mẹ vợ.
Hiện trường vụ con rể sát hại mẹ vợ.
Hiện trường vụ con rể sát hại mẹ vợ.