Hà Nội: Triệu tập 6 thanh niên trong hai nhóm mang dao đuổi đánh nhau

Hình ảnh 2 nhóm thanh niên cầm hung khí đuổi đánh nhau trên phố. Ảnh: L.N
Hình ảnh 2 nhóm thanh niên cầm hung khí đuổi đánh nhau trên phố. Ảnh: L.N
Hình ảnh 2 nhóm thanh niên cầm hung khí đuổi đánh nhau trên phố. Ảnh: L.N
Lên top