Hà Nội: Thua kiện, UBND quận Bắc Từ Liêm lại tiếp tục vi phạm pháp luật