Hà Nội: Thanh niên say rượu hành hung nữ bảo vệ chung cư do bức xúc

Nữ bảo vệ chung cư bị thanh niên say rượu hành hung. Ảnh camera an ninh ghi lại
Nữ bảo vệ chung cư bị thanh niên say rượu hành hung. Ảnh camera an ninh ghi lại
Nữ bảo vệ chung cư bị thanh niên say rượu hành hung. Ảnh camera an ninh ghi lại
Lên top