Hà Nội: Tên cướp ngân hàng ở Sóc Sơn đã ra đầu thú

Hình ảnh nghị can dùng súng cướp ngân hàng ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh nghị can dùng súng cướp ngân hàng ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Ảnh cắt từ clip.
Hình ảnh nghị can dùng súng cướp ngân hàng ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Ảnh cắt từ clip.
Lên top