Hà Nội sẽ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp ở cấp phường

Thẻ căn cước công dân. Ảnh: Bộ Công an.
Thẻ căn cước công dân. Ảnh: Bộ Công an.
Thẻ căn cước công dân. Ảnh: Bộ Công an.
Lên top