Hà Nội: Nhóm bạn tù trộm hàng trăm cổ vật ở đình, chùa

Tang vật liên quan đến vụ trộm được cảnh sát thu hồi. Ảnh: Thanh Hà.
Tang vật liên quan đến vụ trộm được cảnh sát thu hồi. Ảnh: Thanh Hà.
Tang vật liên quan đến vụ trộm được cảnh sát thu hồi. Ảnh: Thanh Hà.
Lên top