Hà Nội: Nhiều tượng phật chùa Khánh Long bị kẻ xấu phá hoại

Nhiều pho tượng phật bị kẻ xấu phá hoại. Ảnh: PV.
Nhiều pho tượng phật bị kẻ xấu phá hoại. Ảnh: PV.
Nhiều pho tượng phật bị kẻ xấu phá hoại. Ảnh: PV.
Lên top