Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Hà Nội: “Ngáo đá” cầm dao chạy khắp phố doạ chém người đi đường