Hà Nội năm qua bắt giữ 447 đối tượng liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ

Công an Hà Nội thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ảnh Công an cung cấp
Công an Hà Nội thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ảnh Công an cung cấp
Công an Hà Nội thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Ảnh Công an cung cấp
Lên top