Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Nội: Một người đàn ông bị nhóm côn đồ chém vào đầu, bất tỉnh