Hà Nội: Một cán bộ công an phường bị đâm trọng thương