Hà Nội: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, dùng dao đâm chết bạn