Hà Nội: Mang heroin, ma tuý đá rủ bạn gái đi chơi đêm