Hà Nội: Lập hồ sơ trục xuất 49 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép về nước

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền phát biểu tại cuộc họp.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền phát biểu tại cuộc họp.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền phát biểu tại cuộc họp.
Lên top