Hà Nội: Làm giả giấy tờ vay tiền chiếm đoạt hàng tỉ đồng của ngân hàng

Hảo và Cường, hai trong số 4 bị can chiếm đoạt tiền của hai ngân hàng. Ảnh: Công an Hà Nội
Hảo và Cường, hai trong số 4 bị can chiếm đoạt tiền của hai ngân hàng. Ảnh: Công an Hà Nội
Hảo và Cường, hai trong số 4 bị can chiếm đoạt tiền của hai ngân hàng. Ảnh: Công an Hà Nội
Lên top