Hà Nội: Kiểm tra vũ trường, 200 thanh niên thì 39 người dương tính ma túy

Vũ trường Star3 Club tại thời điểm kiểm tra. Ảnh cơ quan công an.
Vũ trường Star3 Club tại thời điểm kiểm tra. Ảnh cơ quan công an.
Vũ trường Star3 Club tại thời điểm kiểm tra. Ảnh cơ quan công an.
Lên top