Hà Nội: Kiểm điểm một chủ tịch phường vì tiết lộ danh tính người tố cáo

Ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc. Ảnh: UBND quận Bắc Từ Liêm
Ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc. Ảnh: UBND quận Bắc Từ Liêm
Ông Nguyễn Quang Thậm - Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc. Ảnh: UBND quận Bắc Từ Liêm
Lên top