Hà Nội: Kẻ trộm 350 cây vàng bị khởi tố

Bị can Nguyễn Tiến Hân - Kẻ trộm số lượng vàng lớn ở thị xã Sơn Tây. Ảnh: V.Dũng.
Bị can Nguyễn Tiến Hân - Kẻ trộm số lượng vàng lớn ở thị xã Sơn Tây. Ảnh: V.Dũng.
Bị can Nguyễn Tiến Hân - Kẻ trộm số lượng vàng lớn ở thị xã Sơn Tây. Ảnh: V.Dũng.
Lên top