Hà Nội đình chỉ hoạt động kinh doanh của nhà thuốc Đức Tâm

Hà Nội test COVID-19 người liên quan đến ca ở hiệu thuốc ngay trong đêm 19.7. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội test COVID-19 người liên quan đến ca ở hiệu thuốc ngay trong đêm 19.7. Ảnh: Tô Thế
Hà Nội test COVID-19 người liên quan đến ca ở hiệu thuốc ngay trong đêm 19.7. Ảnh: Tô Thế
Lên top