Hà Nội: Đến quán karaoke gây sự, bị con chủ quán đâm chết

Bị can Nguyễn Xuân Tín - kẻ sát hại người tới quán karaoke của gia đình gây gổ. Ảnh: L.N.
Bị can Nguyễn Xuân Tín - kẻ sát hại người tới quán karaoke của gia đình gây gổ. Ảnh: L.N.
Bị can Nguyễn Xuân Tín - kẻ sát hại người tới quán karaoke của gia đình gây gổ. Ảnh: L.N.
Lên top