Hà Nội: Đánh tráo khẩu trang y tế của khách, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Vũ Hoàng Anh đánh tráo 50 thùng khẩu trang y tế thành 2 thùng khẩu trang vải "xuất ngoại", chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ảnh: CACC
Vũ Hoàng Anh đánh tráo 50 thùng khẩu trang y tế thành 2 thùng khẩu trang vải "xuất ngoại", chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ảnh: CACC
Vũ Hoàng Anh đánh tráo 50 thùng khẩu trang y tế thành 2 thùng khẩu trang vải "xuất ngoại", chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ảnh: CACC
Lên top