Hà Nội: Cựu trung tá công an vòi tiền để không xử lý tội phạm ma túy

Hai bị cáo Tiến và Dũng tại tòa. Ảnh: V.Dũng.
Hai bị cáo Tiến và Dũng tại tòa. Ảnh: V.Dũng.
Hai bị cáo Tiến và Dũng tại tòa. Ảnh: V.Dũng.
Lên top