Hà Nội: Cướp giật giảm khi cảnh sát cơ động tuần tra vào ban ngày