Hà Nội: Công an vào cuộc vụ móc túi lộng hành trước cổng bệnh viện Bạch Mai