Hà Nội: Công an phá khóa, bắt 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

4 trong số 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Hà Đông  Ảnh: CA
4 trong số 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Hà Đông Ảnh: CA
4 trong số 12 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại Hà Đông Ảnh: CA
Lên top