Hà Nội: Côn đồ xông vào Bệnh viện Đại học Y chém bệnh nhân trọng thương

Bệnh viện Đại học Y- nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Infonet)
Bệnh viện Đại học Y- nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Infonet)
Bệnh viện Đại học Y- nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Infonet)