Hà Nội: Chủ vườn lan đột biến đến công an trình diện

Cơ sở của chủ vườn lan đột biến tại Ứng Hoà. Ảnh: CAHN
Cơ sở của chủ vườn lan đột biến tại Ứng Hoà. Ảnh: CAHN
Cơ sở của chủ vườn lan đột biến tại Ứng Hoà. Ảnh: CAHN
Lên top