Hà Nội chính thức thanh tra toàn diện vụ đất rừng Sóc Sơn bị “xẻ thịt”

Công trình xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn. Ảnh Trần Vương
Công trình xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn. Ảnh Trần Vương
Công trình xây dựng trên đất rừng Sóc Sơn. Ảnh Trần Vương
Lên top