Hà Nội: Bố dùng tuýp sắt đánh 2 con rồi bỏ đi biệt tích

Phòng trọ nơi G. ở cùng 2 con tại phường Phúc Đồng (Long Biên) (Ảnh: gia đình cung cấp).
Phòng trọ nơi G. ở cùng 2 con tại phường Phúc Đồng (Long Biên) (Ảnh: gia đình cung cấp).
Phòng trọ nơi G. ở cùng 2 con tại phường Phúc Đồng (Long Biên) (Ảnh: gia đình cung cấp).
Lên top