Hà Nội: Bệnh nhân đang điều trị đâm bạn cùng phòng nhiều nhát vì buồn chán

Bị can Nguyễn Văn Hợi vô cớ đâm nhiều nhát bệnh nhân cùng phòng. Ảnh: CACC
Bị can Nguyễn Văn Hợi vô cớ đâm nhiều nhát bệnh nhân cùng phòng. Ảnh: CACC
Bị can Nguyễn Văn Hợi vô cớ đâm nhiều nhát bệnh nhân cùng phòng. Ảnh: CACC
Lên top