Hà Nội: Bắt nóng đối tượng ôm ma túy bỏ chạy gần BV Thanh Nhàn