Hà Nội: Bắt giữ xe tải chở nhiều bao tải phụ tùng máy móc không hóa đơn

Xe tải chở số lượng lớn phụ tùng không hóa đơn, chứng từ. Ảnh: CACC.
Xe tải chở số lượng lớn phụ tùng không hóa đơn, chứng từ. Ảnh: CACC.
Xe tải chở số lượng lớn phụ tùng không hóa đơn, chứng từ. Ảnh: CACC.
Lên top