Hà Nội: Bắt giữ 3 thanh niên cùng 54 bánh heroin

5 đối tượng bị bắt trong vụ mua bán, vận chuyển 54 bánh heroin (theo thứ tự 1,3,5,7 và 9, hàng trên cùng, từ trái qua). Ảnh công an cung cấp.
5 đối tượng bị bắt trong vụ mua bán, vận chuyển 54 bánh heroin (theo thứ tự 1,3,5,7 và 9, hàng trên cùng, từ trái qua). Ảnh công an cung cấp.
5 đối tượng bị bắt trong vụ mua bán, vận chuyển 54 bánh heroin (theo thứ tự 1,3,5,7 và 9, hàng trên cùng, từ trái qua). Ảnh công an cung cấp.
Lên top