Hà Nam: Thêm người bị phạt vì đăng thông tin sai về dịch COVID-19

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam làm việc với ông Trần V.T. Ảnh: CA Hà Nam.
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam làm việc với ông Trần V.T. Ảnh: CA Hà Nam.
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam làm việc với ông Trần V.T. Ảnh: CA Hà Nam.
Lên top