Hà Nam: Phát hiện vụ chôn lấp 500 tấn nghi là chất thải công nghiệp

Cơ quan chức năng tiến hành đào lớp đất, cát trên bề mặt bãi chứa vật liệu xây dựng, phát hiện khối lượng lớn chất thải được chôn ở dưới. Ảnh: CA Hà Nam
Cơ quan chức năng tiến hành đào lớp đất, cát trên bề mặt bãi chứa vật liệu xây dựng, phát hiện khối lượng lớn chất thải được chôn ở dưới. Ảnh: CA Hà Nam
Cơ quan chức năng tiến hành đào lớp đất, cát trên bề mặt bãi chứa vật liệu xây dựng, phát hiện khối lượng lớn chất thải được chôn ở dưới. Ảnh: CA Hà Nam
Lên top