Hà Nam: Phá ổ mại dâm núp bóng quán cà phê thư giãn

Chủ quán "cafe thư giãn 888" và 2 cô gái bán dân tại cơ quan công an. Ảnh: CA Hà Nam.
Chủ quán "cafe thư giãn 888" và 2 cô gái bán dân tại cơ quan công an. Ảnh: CA Hà Nam.
Chủ quán "cafe thư giãn 888" và 2 cô gái bán dân tại cơ quan công an. Ảnh: CA Hà Nam.
Lên top