Hà Nam: Bắt giám đốc kéo nhân viên đi đánh người

Đối tượng Hoàng Đức Vượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Hà Nam.
Đối tượng Hoàng Đức Vượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Hà Nam.
Đối tượng Hoàng Đức Vượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA Hà Nam.
Lên top