Hà Nam: 15 đối tượng "bay lắc" trong quán karaoke

Hiện trường quán karaoke nơi 15 đối tượng tổ chức "bay lắc", sử dụng trái phép ma túy. Ảnh: CA Hà Nam.
Hiện trường quán karaoke nơi 15 đối tượng tổ chức "bay lắc", sử dụng trái phép ma túy. Ảnh: CA Hà Nam.
Hiện trường quán karaoke nơi 15 đối tượng tổ chức "bay lắc", sử dụng trái phép ma túy. Ảnh: CA Hà Nam.
Lên top