Hà Giang: Tiếp nhận 50 công dân vượt biên trái phép do Trung Quốc trao trả

Chiến sĩ Đồn Biên phòng đưa các công dân vượt biên trái phép do Trung Quốc trao trả về làm việc. Ảnh: Minh Đức/Sở Y tế
Chiến sĩ Đồn Biên phòng đưa các công dân vượt biên trái phép do Trung Quốc trao trả về làm việc. Ảnh: Minh Đức/Sở Y tế
Chiến sĩ Đồn Biên phòng đưa các công dân vượt biên trái phép do Trung Quốc trao trả về làm việc. Ảnh: Minh Đức/Sở Y tế
Lên top