Hà Giang: Tiếp nhận 3 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

Hà Giang tiếp nhận 3 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả. Ảnh: BPHG
Hà Giang tiếp nhận 3 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả. Ảnh: BPHG
Hà Giang tiếp nhận 3 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả. Ảnh: BPHG
Lên top