Hà Giang: Phát hiện 56 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

Công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua địa bàn xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc. (Ảnh:ĐBP Xín Cái).
Công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua địa bàn xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc. (Ảnh:ĐBP Xín Cái).
Công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua địa bàn xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc. (Ảnh:ĐBP Xín Cái).
Lên top